Duyurular

"Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre Kararı" Yayında!

İklim değişikliği ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve hukukçuların sonucunu merakla beklediği davalardan bir tanesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karara bağlandı.

Ortalama yaşları 70 civarında olan 2000’in üzerinde kadın üyenin oluşturduğu “KlimaSeniorinnen İsviçre” isimli dernek ve dernek üyesi 4 kadın, sağlıklarını tehdit eden iklim değişikliği konusunda İsviçre kurumlarının gerekli önlemleri alması için yaptıkları başvurunun İsviçre mahkemeleri tarafından reddedilmesi üzerine konuyu AiHM’e taşımışlardı. 

AİHM Büyük Dairesi, 09.04.2024 tarihli kararında başvurucu derneğin başvurusunu kabul edilebilir bularak İsviçre'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çabayı göstermediğine karar verdi. 

AİHM’in bu kararı, önümüzdeki dönemde Mahkemenin sıklıkla karşısına geleceği belli olan iklim değişikliğinin yol açtığı insan hakları ihlallerinin, bu ihlallere maruz kalanların hukuki statülerinin ve iklim değişikliğinin meydana gelmesinde devletlerin sorumluluğunun nasıl ele alınacağı konularında yeni bir içtihat oluşturma çabası olarak da okunabilir. 

Emsal niteliğine sahip olan bu kararının hukuki özetini Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) olarak çevirdik. Bu çalışmanın iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin yol açtığı insan hakları ihlalleri alanında çalışan tüm kişi ve kurumların çalışmalarına katkı sağlaması ümidiyle çeviriyi ilginize sunuyoruz.

Aşağıdaki görsele tıklayarak PDF haline ulaşabilirsiniz.