Ekibimiz

Ekibimiz

Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı Ekibi ve Gönüllüleri 


Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı uzmanlık alanlarına göre program ve projelere destek sunan hukukçulardan oluşmaktadır. 

Program ve Projeler:  

Av. İpek Sezgin - Çevre hukuku, iklim adaleti, afet risk azaltma, enerji hukuku, iklim değişikliği ve insan hakları konularında çalışmaktadır. Hukukçulara yönelik kapasite geliştirme programlarının uygulanmasından, hukuk kliniği programından ve hukuki çevirilerden sorumludur. 

Av. Mesut Bilicitürk Çevre hukuku, iklim değişikliği ve insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmaktadır. İdari ve mali işler, yayınlar, araştırma ve hukuki çevirileri koordine etmektedir. İdari ve Mali İşler Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

Av. Defne Soyer - Çevre hukuku, biyoçeşitlilik ve yaban hayatın korunması, yerel yönetimler, agroekoloji ve gıda hakkı, iklim değişikliği ve insan hakları konularında çalışmaktadır. Mevzuat inceleme, araştırma, raporlama ve hukuki çevirilerden sorumludur.  UNDP GEF tarafından desteklenen “İklim, Gıda Güvencesi ve İnsan Hakları için Agroekoloji” projesinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

Stj. Av. Simay Kabak - Çevre hukuku, iklim değişikliği ve insan hakları konularında çeviriler ve araştırmalardan sorumludur. İdari ve mali koordinasyona destek vermektedir ve UNDP GEF tarafından desteklenen “İklim, Gıda Güvencesi ve İnsan Hakları için Agroekoloji” projesinde Proje Asistanı olarak görev yapmaktadır. 

Av. Cem Altıparmak - Çevresel adalet ve demokrasi, stratejik yargılamalar, insan hakları, çevre hukuku, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve adalete erişim konularında çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme programları, hukuki destek, savunuculuk, danışmanlık ve eğitim programlarından sorumludur. Hukuk ve Savunuculuk Programı Yöneticisidir. 

Av. Özlem Altıparmak - Program ve proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, çevre hukuku, iklim adaleti, afet risk azaltma, enerji hukuku, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve insan hakları konularında çalışmaktadır. Uluslararası ilişkiler, ağ kurma ve geliştirme ile kapasite geliştirme programlarından sorumludur. Kurucu Direktör olarak görev yapmaktadır. 

Çeviri Desteği:

Av. Ceren Pınar Gayretli

Stj. Av. Hatice Betül Nalbant 

Stj. Av. Ada İlyada Utkucu 

Av. Sümeyye Elis Yıldızlı 

HUDOTO ekibine katılmak ve çalışmalarımıza destek olmak için: hudoto@hutodo.com