Vakıf Kurucuları

Vakıf Kurucuları

Özlem ALTIPARMAK

1999 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Özlem ALTIPARMAK, İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı'nda "Çevre Mücadelesinde Kadınlar: Kirazlı ve Gökçealan Köyleri İncelemesi" başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. 

1999-2003 yılları arasında, sırasıyla Vakıflar Bankası Ege Bölge Hukuk Müşavirliği'nde ve Yaşar Holding A.Ş. bünyesinde kadrolu avukat olarak görev yapmıştır. 2003 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Av. Özlem ALTIPARMAK, 2006-2010 yılları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bugüne kadar İnsan hakları, kadın, toplumsal cinsiyet, engelli hakları, çevre hukuku, iklim adaleti ve adalete erişim alanındaki pek çok proje ve eğitim programında danışman ve eğitimci olarak yer almıştır.

2010-2017 yılları arasında merkezi İsveç'te bulunan Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nde Kıdemli Program Sorumlusu olarak çalışmış ve bu program kapsamında Türkiye'de avukat, hakim, savcı, polis ve akademisyenlere yönelik insan hakları eğitimi ve araştırmalarının güçlendirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamıştır. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. İklim Şurası - Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar Komisyonu'nda Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen üye olarak yer almıştır. Doğa Derneği hukuk danışmanı ve Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği koordinatörüdür. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women Türkiye) tarafından yürütülen 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İklim Değişikliği Eylemi ve Afet Riskini Azaltma Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı' kapsamında ulusal uzman olarak görev yapmaktadır. Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı - HUDOTO kurucusudur. 

Cem ALTIPARMAK

1999 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Cem ALTIPARMAK lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'nde başladığı üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık stajının ardından, ağırlıklı olarak idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

2010-2012 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Koordinatörü olarak görev almıştır. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından desteklenen çevre projelerinde izleme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır. Çevre ve ekoloji mücadelesi içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin hukuki savunuculuk kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevi yürütmüştür. Kamu otoritelerinin kent ve çevre alanındaki hukuka aykırı uygulamaları sonucunda mağdur olan yurttaş gruplarına hukuki destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan savunuculuk gruplarında üye olarak yer almıştır.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nda üç dönem boyunca görev alan Cem ALTIPARMAK, halen İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. Doğa Derneği'nde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü yürütmektedir. Avukatlık faaliyetine ek olarak, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk resmi siciline kayıtlı 'uzman arabulucu' olarak hizmet vermektedir. Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı - HUDOTO kurucusudur.