Neden Vakıf Kurduk?

Neden Vakıf Kurduk?

Uzun zamandır insan hakları, çevre hukuku ve doğa savunuculuğu alanında çalışıyoruz.Bu alanlarda önemli ölçüde bilgi, uzmanlık ve deneyim biriktirdik. Kurucusu olduğumuz Altıparmak Hukuk Bürosu’nda avukatlık ve arabuluculuk faaliyeti yürütürken ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşuna, yurttaş gruplarına ve hak sahiplerine hukuki danışmanlık sunuyoruz. Hukuk danışmanlığına ek olarak insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre hukuku ve doğa savunuculuğu kapasitesinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak birçok proje ve çalışmada uzmanlık sunuyor, pro bono hizmet veriyor ve sivil toplum kuruluşları ile olan güçlü bağlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların yanında, Ankara Üniversitesi Hukuk Klinikleri bünyesinde İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörü olarak da görev yapıyoruz.

Türkiye’de insan hakları, çevre, doğa koruma ve iklim değişikliği konularını, hak temelli bakışla ve kesişimsel olarak çalışıyoruz. Sadece ulusal politikaları ve mevzuatı değil, uluslararası yayınları ve gelişmeleri de takip ediyor, düzenli olarak çeviriler yapıyor, bilgi notları hazırlıyor ve basında yer almak üzere makale ve yazılar yazıyoruz.

Güvenilir, şeffaf, kapsayıcı, planlı ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye her zaman özen gösterdik. Çalışmalarımızın etkisinin somutlaşması ve artması nedeniyle, hukuk ofisimize ek olarak farklı bir oluşum üzerinden faaliyetlerimizi geliştirmek ve yaptığımız işlerin etkisini arttırmak istedik. Bu alandaki deneyimizi ve çalışma isteğimizi kalıcı hale getirmek için, kurumsallaşmaya ve vakıf kurmaya karar verdik. Hayalini kurduğumuz amaçlara ulaşabilmek için Mayıs 2022’de başlattığımız vakıf kurulum sürecini, Kasım 2022’de neticelendirdik. Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı çatısı altında kurumsal ve kapsayıcı çalışmalar yürütebileceğimiz için çok heyecanlıyız!