Amaçlarımız

Amaçlarımız

Vakfımızın hak temelli kesişimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgiyi üretmek ve paylaşmak için saygın bir merkez olmasını istiyoruz. Yapmak istediklerimiz elbette aşağıdakilerle sınırlı değil ve daha fazlasını üretmeyi çok isteriz. Ancak aşağıdaki önceliklerle başlayalım istiyoruz.

  • Kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitimler, okullar
  • Yayınlar, rehber kitaplar
  • Burslar, eğitim destekleri
  • Mevzuat izleme, görüş bildirme ve savunuculuk
  • Politika ve yasa yapım süreçlerine katılım
  • Stratejik davalar ve başvurular
  • Raporlama
  • Ortaklıklar geliştirme ve hak temelli kesişimsel çalışmalar
  • Doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam tasarımı ve uygulaması