Şeffaf HUDOTO

Şeffaf HUDOTO

Faaliyetlerimizin Şeffaflığına İlişkin Belge ve Raporlar

(Documents and Reports on the Transparency of Our Activities)

Vakfımız hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışıyla yıllık beyannamelerini, dış denetim raporlarını bu sayfada düzenli olarak yayınlamaktadır. (Our Foundation regularly publishes its annual declarations and external audit reports on this page with an accountable and transparent management approach.)


2022-2023 Dış Denetim Raporu 

(2022-2023 External Audit Report)


HUDOTO Vakfı 2022 yılı Beyannamesi 

(HUDOTO Foundation Annual Declaration for 2022)


HUDOTO Vakfı'nın Tesciline İlişkin Resmi Gazete Sayısı

(Official Gazette Issue on Registration of HUDOTO Foundation)


28.11.2023 tarihli Faaliyet Belgesi

(Activity Certificate dated 28.11.2023)