Katkı Çağrısı: İklim Değişikliği ve İnsan Hakları Konusunda Bilgiye Erişim

Katkı Çağrısı: İklim Değişikliği ve İnsan Hakları Konusunda Bilgiye Erişim

  • 22/05-2024

"İklim değişikliği ve insan hakları konusunda bilgiye erişim" adlı BM Özel Raportör'ünün katkı çağrısını Türkçeye çevirdik.

Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak

Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak

  • 15/05-2024

"Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak" adlı çalışmayı Türkçeye çevirdik!

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre Kararı

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre Kararı

  • 17/04-2024

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre Kararının Hukuki Özet Türkçe çevirisini yayınladık!

Kültürel Haklar Alanındaki Özel Raportör Katkı Çağrısı: Spor Yaşamına Katılma Hakkı

Kültürel Haklar Alanındaki Özel Raportör Katkı Çağrısı: Spor Yaşamına Katılma Hakkı

  • 26/04-2024

Spor Yaşamına Katılma Hakkı Üzerine Katkı Çağrısını Türkçeye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. Son Katkı Tarihi: 10 Mayıs 2024

İklim Değişikliğinin Gıda Hakkına Etkisi

İklim Değişikliğinin Gıda Hakkına Etkisi

  • 14/03-2024

"İklim Değişikliğinin Gıda Hakkının Tam Olarak Gerçekleştirilmesi Üzerindeki Olumsuz Etkisi" adlı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Raporu'nu Türkçeye çevirdik!

Doğa Restorasyonu: Avrupa Parlamentosu AB'nin Kara ve Deniz Alanlarının %20'sini Restore Edecek Yasayı Kabul Etti

Doğa Restorasyonu: Avrupa Parlamentosu AB'nin Kara ve Deniz Alanlarının %20'sini Restore Edecek Yasayı Kabul Etti

  • 29/02-2024

"Doğa Restorasyonu: Avrupa Parlamentosu AB'nin Kara ve Deniz Alanlarının %20'sini Restore Edecek Yasayı Kabul Etti" adlı haberi Türkçe'ye çevirdik.

Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım

Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım

  • 29/02-2024

Tarımın tarihsel sürecini ve insan hakları çerçevesinde değerlendirmesini yaptığımız "Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım" adlı yeni çalışmamız yayında!

BM Çevre Meclisi Doğa Temelli Çözümler Kararı

BM Çevre Meclisi Doğa Temelli Çözümler Kararı

  • 12/02-2024

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisinin Doğa Temelli Çözümler kararını Türkçeye çevirdik.

Offset Hakkında Çeviriler

Offset Hakkında Çeviriler

  • 30/01-2024

ClientEarth “Karbon 'denkleştirmelerinin' reklamını yapmanın yasal riski” makalesini ve ECOS (Environmental Coalition on Standards) 17 Ocak 2024 tarihli AB’deki yeşile boyama hakkındaki yasal düzenlemelerle ilgili yazısını Türkçeye çevirdik.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı: İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı: İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor

  • 24/01-2024

"İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı: İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor" başlıklı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik!