Yayınlar

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı: İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor

“İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor” başlıklı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. 

Çağrı metninin orijinal versiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-input-report-how-climate-change-can-have-impact-realization-equal

Çağrı sonucunda hazırlanacak rapor, İnsan Hakları Konseyi'nin elli yedinci oturumunda sunulacaktır. Rapora katkı sunmak için son tarih 01.03.2024

Faydalı olması ümidiyle.

Çeviren: Simay KABAK

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı: İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor

SON TESLİM TARİHİ: 01.03.2024

Amaç: 54/19 sayılı karar uyarınca Yüksek Komiser'in sunacağı raporla İnsan Hakları Konseyi'ni bilgilendirmek.

 

Arka Plan

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 12 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen 54/19 sayılı karar uyarınca, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), "İklim değişikliğinin bütün kız çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasına nasıl etki edebileceği konusunda bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor, her kız çocuğunun eğitim hakkının eşit şekilde gerçekleştirilmesinin iklim değişikliği gündemine nasıl katkı sağlayabileceğini vurgulayacak ve önerilerde bulunacaktır." Rapor, İnsan Hakları Konseyi'nin 57. oturumunda sunulacaktır.


Anahtar sorular ve aranan girdi/yorum türleri

 

1- Kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmalarının önündeki en önemli engellere ilişkin:

 

• İklim değişikliği sebebiyle daha da derinleşen haktan eşitsiz yararlanmanın temel nedenleri;

Lütfen bu tür engellerin eğitim hakkının dört unsurunu nasıl etkilediğini mümkün olduğunca açıklayınız:

  • Uygunluk (kız çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli altyapı dahil);
  • Erişebilirlik (fiziksel erişebilirlik, satın alabilirlik ve ayrım gözetilmeden erişim dahil);
  • Kabul edilebilirlik (eğitim kalitesi dahil)
  • Uyarlanabilirlik (öğrencilerin ve toplumların ihtiyaçlarına uyarlanmış)

2- Eğitim hakkının dört unsuruyla ilişkili olarak yukarıda belirtilen kız çocuklarının karşılaştığı engellere yanıt vermek için somut önlemler alınmalıdır. Ek ayrımcılık katmanları nedeniyle ötekileştirilen ve dışlananlara özel  odaklanılması önemlidir.

3- Tüm kız çocuklarının yetişkinlik dönemleri de dahil olmak üzere iklim değişikliği gündemine katkıda bulunmaları için güçlendirilmesine yönelik eğitimdeki mevcut en önemli eksiklikler ve zorluklar, örneğin;

  • İklim ve çevre eğitiminin müfredata entegre edilmesi yoluyla sağlıklı çevre hakkı ve çevresel bozulma da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili konulara ilişkin anlayışın geliştirilmesi;
  • Liderlik ve katılım yoluyla iklim değişikliğine doğrudan müdahale;
  • Teknik ve mesleki eğitim öğretim ve beceri geliştirmeye erişebilirlik de dahil olmak üzere iklim değişikliğine uyum sağlama özelinde dayanıklılık ve kapasite geliştirme.

Eğer ilgili ise  bu tür boşluk ve zorlukların eğitim hakkındaki bu dört unsuru nasıl etkilediğini açıklayınız.

4- Eğitim aracılığıyla tüm kız çocuklarını iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmaları için güçlendirmek amacıyla alınan somut önlemler, bu bağlamda yetişkinlik dönemlerinde ve eğer bağlantılıysa eğitim hakkının dört unsuruyla ilgili olarak da ele alınmaktadır.

5- Yukarıdaki 1-4 numaralı noktalara verdiğiniz yanıtlarla ilgili olarak mümkün olduğunca aşağıdaki bilgileri almak isteriz:

  • Verilerin cinsiyet/toplumsal cinsiyet, yaş, engel durumu ve eğer mümkünse gelir, ırk/etnik köken, coğrafi konum ve göç durumu gibi diğer kriterlere göre ayrıştırılması;
  • İnsani krizler, silahlı çatışmalar ve afetlerden etkilenenler; yoksulluk içinde yaşayanlar; evli, hamile veya çocuk sahibi olanlar, engelliler ve/veya azınlıklara veya yerli topluluklara mensup olanlar gibi kırılgan durumlarda olan ve/veya kesişen ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kalan kız çocuklarına ilişkin bilgiler.

 Yanıtların teslim edilmesi

Başvurular 1 Mart 2024 tarihine kadar teslim edilmeli ve

-Microsoft Word formatında 5 sayfa ile sınırlı olmalıdır;

-Mümkün olduğunca İngilizce, Fransızca veya İspanyolca yazılmalıdır;

-ohchr-registry@un.org adresine e-posta ile gönderilmeli ve aydan.figaroa@un.org adresi CC olarak eklenmelidir,

E-posta konu satırında: input to HRC report on equal enjoyment of the right to education by every girl, pursuant to HRC resolution 54/19 yazmalıdır.

Aksi talep edilmedikçe, raporun tamamı ve alındığı şekliyle OHCHR web sitesinde kamuya açık şekilde paylaşılacaktır.

Sorularınız için Aydan Figaroa’ya figaroa@un.org adresinden ulaşabilirsiniz.