Yayınlar

Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım

Agroekoloji; sağlıklı gıdaya, temiz suya erişimi ve adil üretim faaliyetlerinin herkes adına sağlanabilmesi için en iyi alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsan eliyle yapılan tarımın biyolojik çeşitliliği yok etmesi gerekmediğini de gösteren bu bilim, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması bakımından kritik bir öneme sahip.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşam hakkı, gıda hakkı, su hakkı gibi hakların yanında nesiller arası iklim adaletini de etkileyen tarım aktivitesinin nasıl, hangi tohum, toprak ve suyla ne için ve ne kadar yapıldığı tüm insanlığı ilgilendiren bir konu.

Peki, agroekoloji günümüz insanının ihtiyaçları için elverişli, kullanışlı bir tarım modeli mi? Agroekoloji, endüstriyel tarımdan sonra 21. yüzyıl insanının tüketim alışkanlıklarına karşılık verebilecek bir alternatif oluşturabilir mi? Tarım faaliyetlerinin değişmesi ile tüketim alışkanlıkları değişebilir mi? Yoksa tüketim alışkanlıklarının değişmesini beklemek gerçekçi değil mi?

Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım adlı yayınımızda tüm bu sorulara bir cevap bulabilmek için önce tarımın tarihsel sürecini ve insan hakları bağlamında değerlendirmesini yaptık.

Ardından biyolojik çeşitliliğin korunmasında tarım uygulamalarının önemi ve günümüz tarımında insan ile parçası olduğu doğa ilişkisinin geldiği durum açıklamaya çalıştık. Son olarak da tarım konusunda yapılan siyasi tercihler ve iklim değişikliği gerçekliği karşısında bu tercihlerin etkisini inceledik.

Yayınımıza aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.