Eğitimler

Çevrimiçi Seminer: Temiz Hava Hakkı ve Hukuki Durum

Temiz Hava Hakkı ve hukuki durumu detaylıca konuşacağımız webinarımız 20 Şubat günü saat 18.00’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Temiz hava hakkının hukuki statüsünü, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini, temiz hava hakkının insan hakları ile ilişkisini tartışacağız. 

 

Programın ilk oturumunda Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Temiz Hava Hakkı Platformu TTB Temsilci üyesi Prof. Dr. Gamze Varol ile hava kirliliğine ilişkin temel kavramlar, hava kirliliğinin sağlık üzerine etkileri hakkında kapsamlı bir inceleme yapacağız. 

 

Programın ikinci oturumunda ise ClientEarth’de iklim değişikliği ve hava kirliliği mevzuatı ile davaları üzerine çalışan Av. Gizem Koç ile temiz hava hakkının insan hakları hukuku ile ilişkisini tartışacağız. Ardından ClientEarth’de endüstriyel emisyonların engellenmesi ve azaltımına yönelik mevzuat üzerinde çalışan Av. Selin Esen ve Av. Gizem Koç ile hava kalitesine ilişkin Türkiye ve AB’de mevzuat ve mahkeme kararları hakkında konuşacağız. 

 

Son oturumda ise Temiz Hava Hakkı Platformu Hukuk Danışmanı Av. Ceren Pınar Gayretli ve Av. Selin Esen ile sanayi kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Türkiye ve AB’de mevzuat ve mahkeme kararları hakkında bir bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz.


Tam ve aktif katılım sağlayan katılımcılarımıza katılım belgesi vereceğimiz bu programa kayıt yapmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

https://forms.gle/n9QCK6BnLf53Gi126

 

Etkinliğimiz Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir üyelik veya uygulama indirilmesi gerekmemektedir.

 

İletişim:

Mesut Bilicitürk

info@hudoto.com


Etkinlik Programı

 

Oturum ve Zamanı

Açıklama

Konuşmacılar

Oturum-1 (18.00 – 19:00)

Hava Kirliliği: Temel Kavramlar ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Konuşmacı: Prof. Dr. Gamze Varol

Oturum-2 (19:00– 19.30)

Temiz Hava Hakkı ve İnsan Hakları

Konuşmacı: Av. Gizem Koç

15 dakika ara

Oturum- 3 (19.45– 20.30)

Hava Kalitesi: Türkiye ve AB’de İlgili Mevzuat ile Mahkeme Kararları

Konuşmacılar: Av. Selin Esen, Av. Gizem Koç

Oturum- 4 (20.30– 21.15)

Sanayi kaynaklı hava kirliliği: Türkiye ve AB’de ilgili mevzuat ile mahkeme kararları

Konuşmacılar: Av. Selin Esen, Av. Ceren Pınar Gayretli

 


Eğitimci Özgeçmişleri:

 

Prof. Dr. Gamze VAROL (Temiz Hava Hakkı Platformu TTB Temsilci Üyesi)

 

Gamze Varol 1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun olmuştur. 2004 yılında aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlığını tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı olmaya hak kazanmıştır. 2015 yılında Halk Sağlığı Doçenti olmuş, 2022 yılı başında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Halk Sağlığı Profesörü olarak atanmıştır. Çalışmaları daha çok çevre sağlığı, iş sağlığı ve kronik hastalıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Hava kirliliği ve sağlık etkileri ile ilgili olarak çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Çevre Çalışma Grubu üyesi olan ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış olan Varol, halen Temiz Hava Hakkı Platformu TTB temsilci üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Av. Gizem KOÇ (ClientEarth)

 

2020 yılından bu yana ClientEarth bünyesinde, iklim yönetişimi ve enerji alanlarında emisyonların azaltılmasına yönelik çalışan Gizem Koç, avukatlık lisansını Ankara Barosu’ndan almıştır. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almış olan Gizem Koç, Lund Üniversitesi’nde Uluslararası İnsan Hakları Hukuku eğitimi görmüş ve Ankara’da Avukatlık yapmıştır.

 

 

Av. Selin ESEN (ClientEarth)

 

2021 yılından bu yana ClientEarth bünyesinde, endüstriyel emisyonların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmakta olan Selin Esen, aynı zamanda İngiltere ve Galler’de lisanslı olup Solicitor unvanına sahiptir. Lisans eğitimini London School of Economics’te tamamlamış olan Selin Esen’in University of Law London ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitelerinden hukuk ve ekonomik hukuk alanlarında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Alman Federal Çevre Bakanlığında stajyerlik ve çeşitli uluslararası hukuk bürolarında iş deneyimleri bulunmaktadır.

 

 

Av. Ceren Pınar GAYRETLİ (Temiz Hava Hakkı Platformu Hukuk Danışmanı)

 

THHP hukuk danışmanlığı görevini sürdürmekte olan Gayretli 2020-2021 yıllarında TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2020 yılından bu yana Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevre politikalarının yanı sıra ekonomi, enerji ve maden politikalarını da doğanın ve doğal varlıkların korunması kapsamında takip etmektedir. Yürütmekte olduğu görevler kapsamında bu konularda gerek Türkiye’deki mevzuatın geliştirilmesi konusunda çalışmakta, gerekse iklim değişikliğine yol açan ve hava kirliliği yaratan projelere karşı davalar açmakta, hukuki süreçler yürütmektedir. 2008 yılında hukuk fakültesinden mezun olup 2010 yılında avukatlık ruhsatını almasının ardından 2011 yılında Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi’nde Avrupa Hukuku Yüksek lisans programını tamamlamıştır.