Yayınlar

Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak

Çeviren: Av. Sümeyye Elis Yıldızlı

KORUMAYI DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA’DAN ADALET’E

Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak

Yazarlar: Claire Bracegirdle, Josephine Haworth-Lee
Destekleyenler: Catherine Long, Helen Tugendhat

Koruma ile yerli halklar ve topraklarıyla kolektif bağları olan yerel topluluklar arasındaki ilişkinin mevcut durumunu inceleyen Orman Halkları Programı'nın (Forest Peoples Programme-FPP) Koruma Bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak adlı bilgi notunu Türkçeye çevirdik. Bu bilgi notu; başta dışarıdan dayatılan veya yönlendirilen koruma girişimleri olmak üzere, koruma bağlamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)’in temellerine ve itici güçlerine dair kavrayışı derinleştirme amacı taşımaktadır. 

Çevirinin PDF halini aşağıdaki görsele tıklayarak inceleyebilirsiniz.