Duyurular

Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı

Çeviren: Av. İpek Sezgin

Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı

22-24 Mart 2023, BM Genel Merkezi

New York, BM Genel Kurulu

Hakkında

New York’ta düzenlenecek olan BM 2023 Su Konferansı’nda, 2030 Gündem’inde yer alan su eylemleri hakkında yenilikçi ve dönüştürücü fikirler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Su, tüm yaşamın temeli ve gezegen ile birlikte insanların hayatta kalması için en temel kaynak olarak anılıyor. Su, diğerlerinin yanı sıra sanitasyon, insan hakları, kentleşme, sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme için de önemlidir. Bu nedenle, iyi yönetilen bir su döngüsü özellikle açlık, toplumsal cinsiyet adaleti, sağlık, eğitim, geçim kaynakları, sürdürülebilirlik ve ekosistemlerle ilgili olarak Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündem’indeki ilerlemenin temelini oluşturur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6; içme suyu, sanitasyon ve hijyene odaklanarak aynı zamanda su kaynaklarının kalitesi ve sürdürülebilirliğini de ele almaktadır. Ayrıca su ve sanitasyon yönetiminin iyileştirilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Uygun su yönetişimi yapılmadan ekonomik sektörler arasında su için rekabet artar, bu durum da su krizi ve acil durumlarının artmasına sebep olmaktadır. Su kaynaklarının sağlıklı yönetimi için yenilikçi ve dönüştürücü fikirler ile entegre su kaynaklarının yönetimine yönelik eylemleri hızlandırmak için yenilenmiş taahhütler gerekmektedir. 

BM 2023 Su Konferansı, Dünyanın, 2030 Gündem’indeki su eylemlerinin yerine getirilmesine yardımcı olacak tüm sektörler, endüstriler ve ilgililer genelinde, net taahhütlere, sözlere ve eylemlere ihtiyacı olduğunu kabul ederek, yenilikçi ve dönüştürücü fikirler ve “BAU (mevcut durumun devamı) yaklaşımının ötesinde” bir yaklaşım geliştirmeye çalışacaktır. “2018-2028 Uluslararası Eylem On Yılı Hedeflerinin Uygulanmasının Kapsamlı Ara Dönem İncelemesine İlişkin BM Konferansı” olarak da anılan “Sürdürülebilir Kalkınma için Su” başlıklı Konferans’a Hollanda ve Tacikistan ev sahipliği yapacaktır.

On Yıl’ın uygulanmasındaki ilerlemenin gözden geçirilmesi, Duşanbe Tacikistan’da düzenlenen Duşanbe Su Süreci olarak da bilinen bir dizi üst düzey uluslararası konferans ve etkinlik ile gerçekleştirilmiştir. Bu konferanslar eylem, ortaklık ve politika diyaloğunun teşvik edilmesi için fırsatlar sağlamış ve suyla ilişkili diğer süreçlerle bağlantıları ve bu süreçlere diğer katkıları teşvik etmiştir.

20-21 Haziran 2018’de düzenlenen Birinci Duşanbe Su Eylemi On Yılı Konferansı’nda, 2018 BM Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'na, SKA 6'nın uygulanmasının derinlemesine gözden geçirilmesi için tavsiyelerde bulunulmuştur.

Küresel COVID-19 salgını nedeniyle 6-9 Haziran 2022 tarihine ertelenen İkinci Su Eylemi On Yılı Konferansı, COVID-19 sonrası suya duyarlı iyileşme için su eylemini ve paydaşlığını hızlandırmaya odaklandı. Konferans, Su Eylemi On Yılı'nın ikinci yarısında ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündem’inin ikinci yarısında ilerlemeyi hızlandırmak için suyla ilgili gönüllü taahhütleri derleyen Su Eylem Gündem’ini başlattı. Bu taahhütler, BM 2023 Su Konferansı’nın merkez odaklarından biri olacaktır. 

22-24 Mart 2023 tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan BM 2023 Su Konferansı'nda sağlık için su; sürdürülebilir kalkınma için su; iklim için su; işbirliği için su ve Su Eylem On Yılı konularında altı genel toplantı ve beş interaktif diyalog gerçekleştirilecektir.

Konferansın çıktısı bir özet haline getirilecek, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 ve suyla ilgili diğer amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik hızlandırılmış uygulama ve iyileştirilmiş etkiye odaklanan yeni gönüllü taahhütleri içerecektir. Konferansın ilk günü, 'Değişimi Hızlandırmak' temalı 2023 Dünya Su Günü kutlamalarına denk gelmektedir.

Haberin orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://enb.iisd.org/un-2023-water-conference