Raporlar

İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi “Karaburun Yarımadası Rüzgâr Enerji Santralleri”

Av. Cem Altıparmak tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi “Karaburun Yarımadası Rüzgâr Enerji Santralleri” raporuna ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız. 

Türkiye’nin iklim krizi ile mücadeleye yönelik politikaları, krizin çözümüne değil sonuçlarına odaklı politikalarıdır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji üretimi olarak kabul edilen yöntemler bütüncül bir iklim mücadelesi perspektifi üzerinden değil, sermaye için yeni teşvik ve kredilerle güçlendirilmiş yeni bir “kalkınma” ve “ekonomik büyüme” imkânı üzerinden tartışılmaktadır.

Yenilenebilir enerji politikalarının bütüncüllükten uzak olması, proje bazlı somut uygulamalarda ciddi insan ve doğa hakkı ihlallerine, iklim krizi ile mücadeleyi değil krizi derinleştirici etkilere yol açmaktadır.

Bu rapor, somut olarak 2014-2020 yılları arasında İzmir’in Karaburun Yarımadası’nda projelendirilen rüzgar enerji santrallerini (RES), iklim değişikliği ile mücadelede uyumsuzluk (maladaptation) örneği olarak incelemiş ve yol açtığı hak ihlallerini görünür kılmayı hedeflemiştir.

Rapor kapsamında öncelikle iklim krizinin dünü, bugünü ve Türkiye’nin iklim krizine yönelik pozisyonu kısaca değerlendirilmiştir. Daha sonra iklim krizi ile mücadelede uyumsuzluk politikalarının mağduru olarak Karaburun Yarımadası’nın özellikleri, insan ve doğa hakları ihlaline yol açan idari kararlar ve dava süreçleri ayrı başlıklarda incelenerek detaylandırılmıştır.

Bu sayede, yenilebilir enerji projelerinde uyumsuzluğa emsal teşkil eden uygulamaların Karaburun özelinde yarattığı sonuçların bütüncül bir şekilde ortaya konulması ve yenilenebilir enerjinin doğru uygulamaları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.