Raporlar

'Adil Geçiş Yoluyla İnsan Haklarının Korunması' BM Özel Raportör Raporu Çevirisi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bağlamında İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasına İlişkin Özel Raportörü Ian Fry, 2022 Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne bir rapor sunmuş ve bu raporda görev süresi boyunca odaklanacağı tematik öncelikleri açıklamıştır. Rapordaki odak konulardan bir tanesi “Adil Geçiş”tir.

Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş insan hakları temelli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Böyle bir yaklaşım, adil geçişin insan hakları sözleşmeleri ve sosyal koruma ilkeleriyle temellendirildiğini kabul etmeyi ve iklim eylemiyle uyumlu bir şekilde işçilerin ve en çok etkilenecek toplulukların haklarını gözetmeyi gerektirir. 

BM Raportörü raporunun Adil Geçiş ile ilgili bölümünde konu detaylı olarak ele alınmıştır. İlgili bölüm çevirisine ulaşmak için: BM Raportör Raporu-Adil Geçiş