Raporlar

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Ara Raporu

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri’nin gıda hakkı konusunda hazırlamış olduğu ara raporun sonuç ve öneriler bölümünün Türkçe çevirisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BM Gıda Hakkı Raportörü Ara Rapor

BM raportörü bu raporu Ekim sonunda BM Genel Kuruluna sunacak. Ara raporda, devam eden koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilişkili olarak gıda hakkına dair ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki etkisi inceleniyor. Raportör, ulusal hükümetlerin gıda krizine karşı hala önemli uluslararası bir çözümle bir araya gelmediğini vurguluyor ve agroekolojiye adil bir geçişin ileriye dönük olarak nasıl bir yolla sağlanabileceğini açıklıyor.

Raporun sonuç bölümünde; gıda sistemlerinde kültürel ve biyolojik çeşitliliği artırarak gıda üretiminin ve korumasının geliştirilmesi, gıda stoklarının şeffaf olması, toprak ve çevre savunucularının korunması, tarım reformu ve toprak hakkının iklim değişikliği ve gıda güvenliğine ilişkin her türlü tartışmanın odağında yer alması gibi kapsamlı öneriler yer alıyor.

2022 Eylül ayında yayınlanan raporun orijinal metnine ulaşmak için: undocs.org/a/77/177