Yayınlar

Doğayı Kuir Teoriyle Anlamak: Kuir Ekoloji

Nispeten yeni bir kavram olarak ortaya çıkan kuir ekoloji kavramı, doğaya, biyolojiye ve cinselliğe kuir teori ile bakan bir yaklaşımı ifade ediyor ve heteronormativiteyi reddederek, doğada da çeşitli cinsel yönelim ile cinsiyet kimliklerinin var olduğunu vurguluyor. Bu bakış açısı, geleneksel ekoloji yaklaşımlarının toplumsal cinsiyet temelindeki eksikliklerini gidererek daha kapsayıcı ve adil bir ekoloji anlayışı sunmayı hedefliyor.


Bu bilgi notuyla kuir ekoloji kavramını, bu kavramın temel ilkelerini, ekofeminizm ve veganlıkla kesiştiği veya farklılaştığı noktaları değerlendirmeye çalıştık.


Bilgi notuna ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.