Burslar

Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Bursu Duyurusu

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı 2023-2024 akademik yılı burs başvuruları 15 Mart 2023 tarihinde başlamıştır. Başvurular 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Sonuçlar 15 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, karşılaştırmalı hukuk araştırmalarında bulunulmasını teşvik etmek ve desteklemek; çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devletine yakışan bir hukuk düzeninin oluşmasına katkıda bulunmak ve özellikle ülke hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyum sağlama sürecine yardımcı olmak amacıyla yaşı otuz sekizi geçmemiş olan genç akademisyenlere her yıl 1 ila 6 ay arasında değişen bir süre için 3 yurtiçi ve 3 yurtdışı bilimsel araştırma bursu verecektir.

Ayrıntılı bilgi için: 

https://ronaserozanvakfi.org/burs-ve-destekler/