Projelerimiz

Afet Risk Azaltma ve İnsan Hakları İzleme Projelerimiz

HUDOTO Vakfı, AB Etkiniz Programı uzman desteği ile Afet Risk Azaltma ve İnsan Hakları İzleme konusunda yayınlar yapmakta ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişmek amacıyla afet risk azaltma gündemli toplantıları takip etmektedir. Bu konuda webinar düzenleme, yayın ve çeviri gibi sivil toplum kuruluşları ve hak sahiplerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerimiz devam edecektir.